goo SK Vinařice
wz


               

VH_SK_2020.pdf-000001.png, 675kB
Úprava pravidel 2019



Nové posuzování
ofsajdu platné od 1.7.2013



Co je to vlastně ofsajd?


Znáte pravidla fotbalu?


Nové stránky OFS Kladno